அபூர்வ வடிவில் பனிப்பாறை

0

செவ்வக வடிவில் காணப்படும் பனிப்பாறை ஒன்றினை அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான “நாசா” நிறுவனம் கண்டுபிடித்துள்ளது.

அந்தாட்டிக்காவில் விமானமூலமான ஆய்வொன்றில் ஈடுபட்டிருந்தபோது முதன்முதலாக செவ்வகவடிவிலான பனிப்பாறை கண்டிறியப்பட்டமை வியப்புக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

பூகோள வெப்பமயமாதலால் பனிப்பாறைகள் உருகி உடைவதால் சில வடிவங்களாக மாற்றப்பட்டாலும் இச் செவ்வகவடிவம் நேர்த்தியாக, கூர்மையான விளிம்புகளுடன் காணப்படுதலே வியப்பிற்குக் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × five =